Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie in De Bregthoeve
Palliatieve sedatie is het bewustzijn verlagen waardoor het lijkt of iemand slaapt. Deze behandelmethode wordt toegepast op zeer ernstig zieke cliënten waarvan de behandelend arts de levensverwachting inschat op maximaal twee weken.
Een van de belangrijkste voorwaarden voor palliatieve sedatie is dat er sprake moet zijn van minstens één onbehandelbaar ziekteverschijnsel, met ondraaglijk lijden als gevolg. Als hieraan is voldaan, is palliatieve sedatie in De Bregthoeve mogelijk.

Wilt u meer weten over palliatieve sedatie? In een persoonlijk gesprek kunnen wij u uitgebreid informeren over de wettelijke regels en u adviseren over alle stappen. U kunt hierover ook lezen in deze folder.

 

Wat is euthanasie?

Euthanasie in De Bregthoeve
Euthanasie is het op eigen verzoek actief laten eindigen van het leven door het toedienen van medicamenten, bijvoorbeeld een slaapmiddel gecombineerd met een spierverslappend middel. 
De vraag of euthanasie in De Bregthoeve mogelijk is, kunnen wij met ‘ja’ beantwoorden. Hierbij hanteren wij wel een aantal voorwaarden:

  • Wij volgen strikt de regels en aanbevelingen die de Nederlandse wetgeving rond euthanasie heeft vastgesteld. De Bregthoeve kan, mag en wil hiervan niet afwijken.
  • De euthanasie moet door de behandelend arts worden uitgevoerd. Dit kan ook uw eigen huisarts of medisch specialist zijn.
  • De cliënt moet één week of langer in De Bregthoeve verblijven, zodat alle stappen van het voortraject secuur kunnen worden gezet.

Euthanasie vereist een zeer zorgvuldig voortraject, waarin naast uw behandelend arts ook de SCEN-arts is betrokken. Zij samen bepalen of een cliënt hiervoor in aanmerking komt.
De behandelend arts is meestal uw eigen huisarts, al zijn hierop uitzonderingen mogelijk. De SCEN-arts is een onafhankelijk arts die beoordeelt of de behandelend arts een juiste beslissing heeft genomen. Hij/zij toetst of aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet is voldaan en brengt daarover advies uit. De SCEN-arts zelf voert de euthanasie nooit uit.
Wilt u meer weten over euthanasie? In een persoonlijk gesprek kunnen wij u uitgebreid informeren over de wettelijke regels en u adviseren over alle stappen.

 

Vrijwilliger bij De Bregthoeve: hoe is dat?

De ervaringen van een vrijwilliger
Zodra je je op het complex begeeft, ben je én voel je je onderdeel van het team. Je staat immers ook ingeroosterd, dus er wordt op je gerekend. Zowel door de collega’s als door de cliënten. Het is dan wel op vrijwillige basis maar niet vrijblijvend!
Omdat we als zorgvrijwilliger geen verpleegkundige kleding dragen, is er een automatisch onderscheid in het team. Dit beschouw ik als positief. Zo kan ik in mijn vrije rol op ‘niet-verpleegkundige basis’ van toegevoegde waarde zijn voor zowel onze cliënten, de familie als de verpleegkundige collega’s.
Het fijne aan dit werk is dat je serieus wordt genomen en dat je inzet zichtbaar wordt gewaardeerd. Dat merk je wanneer de cliënt keer op keer de zorg toelaat aan het bed en jou vertrouwt om zijn/haar hart bij te luchten en je meeneemt in de vele terugblikken op zijn/haar leven. Vervolgens hoor je van de familie hoe prettig dit is voor de familie en voor de cliënt. Deze informatie komt uiteraard ook bij de verpleegkundige collega’s terecht en zij uiten op hun manier ook weer hun waardering naar de zorgvrijwilliger. Op dat moment is de cirkel rond en weet je dat je op je plek bent!

Een voorbeeld uit de praktijk
“Samen met de verpleegkundige collega loop ik naar het appartement van onze cliënt. M’n collega opent de deur en de gordijnen en vraagt beleefd naar de nachtrust. Daarna zet ze de juiste spullen klaar voor de zorg. Ondertussen zit ik al naast het bed van onze cliënt en hebben we elkaar zojuist hartelijk bij elkaars voornaam begroet. Het is immers weer zondag (in dit geval) en de zorgvrijwilliger is er weer. En daar genieten we beiden zichtbaar van! Na de zorg en het ontbijt (met gekookt eitje) veeg ik het tuinpad nog even aan en verwelkom ik het eerste bezoek met verse koffie. Gelukkig is het snel weer zondag!

Wat voor vrijwilligers horen bij het team?

Zorgvrijwilligers ondersteunen de verpleegkundigen bij de zorgtaken. Wij hebben zorgvrijwilligers voor de ochtend en de avond. De taken houden in: helpen bij de zorg, de was opruimen, appartementen aanvullen met benodigdheden, ontbijtjes maken, maaltijden naar de cliënten brengen en zo nodig cliënten ondersteunen bij het eten. Voor of na de zorgtaken is er tijd om met de mensen te praten, een spelletje te doen of eventueel te wandelen. Ook halen de zorgvrijwilligers op verzoek van de verpleging weleens wat boodschappen voor de cliënten.

De slaapwacht ondersteunt de nachtverpleging als dit nodig is. De taken kunnen uiteenlopend zijn, van een cliënt draaien in bed tot een paar extra handen voor de verpleging wanneer een cliënt is gevallen. Als de nachtverpleging geen ondersteuning nodig heeft, kan de slaapwacht de hele dienst slapen in De Bregthoeve. Hiervoor hebben de slaapwachten een eigen kamer.

Tuinvrijwilligers houden de tuin bij en komen bijna niet in contact met de cliënten. De taken houden in: de heggen snoeien, onkruid weghalen, meedenken over aanplanting, bloemen en planten verzorgen.
Voor de toekomst zijn wij op zoek naar keukenvrijwilligers. Deze vrijwilligers koken voor de cliënten. In De Bregthoeve is nu nog geen ervaring met keukenvrijwilligers. Hoe deze functie kan worden vormgegeven moet nog worden bekeken.