Kosten: vergoeding en eigen bijdrage

De kosten van de medische zorg en verpleging worden vanuit uw basisverzekering volledig en rechtstreeks aan De Bregthoeve uitbetaald. De eerste kosten gaan eventueel af van uw eigen risico. 

Voor zogenaamde verblijfskosten (onder meer eten, drinken, de was doen) wordt in sommige gevallen een eigen bijdrage van 50 euro per dag gevraagd. Dit hangt af van hoe u verzekerd bent en bij wie.
Bent u aanvullend verzekerd, dan betaalt uw zorgverzekeraar deze eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk aan u terug. Dit kunt u terugvinden in uw verzekeringsvoorwaarden.

Geldt uw verblijf in De Bregthoeve als Eerstelijnsverblijf (ELV) of wordt uw zorg vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. 

Bent u niet aanvullend verzekerd?

Neem in dit geval contact met ons op. We bekijken dan of er nog andere mogelijkheden zijn.
Heeft u andere vragen over vergoedingen of eigen bijdragen? Ook die kunt u aan ons stellen, of aan uw eigen huisarts of zorgverzekeraar.

De Bregthoeve Zorg maakt – samen met Hospice Alkmaar en respijthuis ‘tHuis Lioba in Egmond-Binnen – deel uit van Stichting Oase Palliatieve Zorg.