Kosten: vergoeding en eigen bijdrage

De zorgkosten worden gedekt door de zorgverzekeraar. Het hospice declareert dit rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.
U (of uw financieel contactpersoon) ontvangt wel een nota voor de hotelmatige kosten à € 50 per dag. Die dient u zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen.
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de afgesloten polis kan dit bedrag gedeeltelijk of geheel vergoed worden.
Als de hotelmatige kosten voor u een probleem vormen, dan zoeken wij samen naar een oplossing.

Geldt uw verblijf in De Bregthoeve als Eerstelijnsverblijf (ELV) of wordt uw zorg vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. 

Bent u niet aanvullend verzekerd?

Neem in dit geval contact met ons op. We bekijken dan of er nog andere mogelijkheden zijn.
Heeft u andere vragen over vergoedingen of eigen bijdragen? Ook die kunt u aan ons stellen, of aan uw eigen huisarts of zorgverzekeraar.

De Bregthoeve Zorg maakt – samen met Hospice Alkmaar en respijthuis ‘tHuis Lioba in Egmond-Binnen – deel uit van Stichting Oase Palliatieve Zorg.