Terminale zorg

Voor het verlenen van palliatief, terminale zorg is De Bregthoeve door alle Nederlandse zorgverzekeraars gecontracteerd.
De behandelend (huis)arts of medisch specialist geeft ten behoeve van deze terminaal zieke cliënten een verklaring af  met daarin een geschatte, beperkte levensverwachting.

Er is een goed samenwerkingsverband met de ziekenhuizen, artsen, therapeuten en andere professionals. Neem voor nadere informatie contact met ons op of informeer bij uw huisarts naar de mogelijkheden. Ook voor het werken met medische apparatuur zoals pompen, sondes en zuurstofapparatuur is ons verpleegkundig team bevoegd en bekwaam.

Wat houdt palliatief, terminale zorg in en voor wie is die bestemd?

Palliatief, terminale zorg houdt in:

  • het bestrijden van pijn en andere klachten
  • aandacht voor spiritualiteit en zingeving
  • behandeling van psychische en sociale problemen
  • ondersteuning bij het afscheid
  • nazorg voor de nabestaanden

Palliatief terminale zorg is bestemd voor iedereen die ongeneeslijk ziek is zoals bijvoorbeeld uitbehandelde kanker, COPD, hartfalen of (in het geval van De Bregthoeve) een lichte vorm van dementie.