Corona

CORONA-BELEID
Na de uitbraak in de regio Wuhan in China heeft het Coronavirus zich inmiddels wereldwijd verspreid en helaas is ook Nederland zwaar getroffen. De Nederlandse overheid heeft in samenwerking met deskundigen op dat gebied een groot aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de virusuitbraak – voor zover dat mogelijk is – onder controle dan wel beheersbaar te houden. Ook De Bregthoeve moet in dit verband haar verantwoordelijkheid nemen en hanteert vanaf 24 juni 2020 tot nader order de navolgende maatregelen:

  • opname van een cliënt is alleen mogelijk wanneer bij deze geen Coronabesmetting werd vastgesteld;
  • bezoek mag niet gelijktijdig in het appartement aanwezig zijn. Deze regel geldt niet wanneer binnen het appartement de 1,5-meter afstandregel toegepast kan worden (grote appartementen). Voor cliënten die in hun stervensfase verkeren zijn er uitzonderingen, informeer hier naar;
  • bezoekers dienen vóór het bezoek aan te bellen aan de voordeur, daar wordt gecommuniceerd of bij de bezoeker(s) gezondheidsklachten aanwezig zijn. Bij klachten die gerelateerd kunnen zijn aan Corona wordt de toegang geweigerd. Kleine kinderen mogen uitsluitend met een ouder over het terrein lopen, niet alleen.
  • bij binnenkomst en bij vertrek uit het zorgappartement dient de bezoeker zijn handen uitgebreid te wassen met de aanwezige desinfecterende wasgel;
  • wanneer bij een cliënt die al in De Bregthoeve verblijft Corona wordt vastgesteld, wordt al het bezoek geweigerd. Betreft dit besmette patiënten in de stervensfase, dan mag er uitsluitend op eigen risico bezoek komen om afscheid te nemen. Wij kunnen het bezoek gelet op de grote krapte daarvan niet van beschermende maatregelen voorzien.
    De directie en medewerkers van De Bregthoeve beseffen dat genoemde maatregelen ingrijpend zijn en vragen daarvoor uw begrip. Anderzijds hopen we hierdoor een bijdrage te kunnen leveren aan het keren van deze pandemie. Ook willen we de gezondheid van zowel cliënten, bezoekers als ons onmisbare zorgpersoneel zoveel mogelijk beschermen.