Financiën

Terminale zorg

De volledige kosten van de zorg en verpleging worden door uw ziektekostenverzekeraar rechtstreeks aan De Bregthoeve uitbetaald.
Wij zijn door de verzekeraars verplicht om ervoor te zorgen dat u per dag een eigen bijdrage (in dit geval 51,50) aan De Bregthoeve betaalt voor de zogenaamde verblijfskosten.
Heeft u een aanvullende verzekering dan wordt deze eigen bijdrage bijna altijd geheel of nagenoeg geheel door uw zorgverzekeraar aan u terugbetaald.

Geen aanvullende verzekering afgesloten?

Neem in dit geval contact met ons op, we bekijken in dat geval andere mogelijkheden.

Jaarverantwoording geleverde zorg

Evenals de meeste zorginstellingen is De Bregthoeve Zorg verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen van haar werkwijze en de daarbij behaalde (financiële) resultaten. Deze feiten en cijfers moeten openbaar worden gemaakt door ze te publiceren op de landelijke website voor de jaarverantwoording in de zorg.

Op deze website www.jaarverantwoordingzorg.nl zijn onze jaarlijkse resultaten te vinden onder De Bregthoeve Zorg.

In het kader van de Wet Normering Topinkomens zijn wij eveneens verplicht om de inkomens van onze topfunctionarissen openbaar te maken. Het betreffende formulier is hieronder als bijlage bijgevoegd en zal vanaf het verantwoordingsjaar 2019 integraal in de jaarverantwoording worden verwerkt.

U vindt het verantwoordingsformulier WNT 2018 hier.