Euthanasie en sedatie

De Bregthoeve wordt regelmatig geconfronteerd met vragen op het gebied van euthanasie en sedatie. Op de vraag of euthanasie in De Bregthoeve mogelijk is, kunnen wij  – mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan – een bevestigend antwoord geven.

Een van de voorwaarden is, dat wij daarbij strikt de regels en aanbevelingen volgen die de Nederlandse wetgeving daaromtrent heeft vastgesteld.
De Bregthoeve wil, kan en mag niet van deze regels afwijken.
Daarnaast hanteren we als aanvullende uitgangspunten dat de euthanasie door de behandelend arts (dit kan uw eigen huisarts of medisch specialist zijn) wordt uitgevoerd EN de voorwaarde dat de cliënt minimaal 1 week of zoveel langer als dat noodzakelijk is in De Bregthoeve verblijft zodat de vereiste zorgvuldigheid in acht kan worden genomen.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij u uitgebreid inlichten over de ins en outs van deze wettelijke bepalingen en u adviseren over eventueel te volgen stappen waarbij uw behandelend arts een belangrijke rol speelt.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het op eigen verzoek actief laten eindigen van het leven door middel van het toedienen van medicamenten zoals bijvoorbeeld een slaapmiddel gecombineerd met een spierverslappend middel.

Binnen De Bregthoeve bestaat de mogelijkheid om euthanasie te ondergaan wanneer daarbij aan de Nederlands wetgeving wordt voldaan. Dit vereist een zorgvuldig traject waarbij de zowel de behandelend- als de scen-arts een beslissende rol spelen. Zij bepalen of een cliënt in aanmerking komt voor euthanasie.
De behandelend arts is meestal uw eigen huisarts maar daarop zijn uitzonderingen mogelijk. De scen-arts is een onafhankelijk arts die beoordeelt of de behandelend arts een juiste beslissing heeft genomen. Hij toetst of aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet is voldaan en brengt daarover advies uit. De scen-arts zelf zal de euthanasie nooit uitvoeren.

Bovenstaande regels zijn voor De Bregthoeve de reden dat een terminaal zieke in principe tenminste 1 week moet zijn opgenomen zodat het eerder bedoelde traject zorgvuldig kan worden afgerond.

Wat is palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie is een behandelmethode (normaal medisch handelen) die wordt gebruikt voor zeer ernstig zieke clienten waarvan de behandelend arts de levensverwachting inschat op maximaal twee weken.
De behandeling bestaat uit het in slaap brengen en houden van de client totdat deze op een natuurlijke wijze overlijdt.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor palliatieve sedatie is dat er sprake moet zijn van een of meer onbehandelbare ziekteverschijnselen met als gevolg een ondraaglijk lijden.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de pagina Terminalezorg.