Uitsluiting

Om de best mogelijke zorg te verlenen vinden we het belangrijk om een evenwichtige en  weloverwogen samenstelling van cliënten in onze zorginstelling te hebben, die aansluit op de kennis en competenties van onze zorgverleners.
Om dit te bereiken hanteren we duidelijke uitsluitingscriteria die cliënten met een bepaalde zorgvraag, gedrag en/of behandeling uitsluiten.
Bij telefonische aanmelding of tijdens de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de locatie waar wij zorg bieden. Hierbij refereert De Bregthoeve Zorg onder anderen aan de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de bevindingen in de thuissituatie.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de door hen gevraagde zorg kunnen bieden en dus niet (meer) geplaatst kunnen worden zijn, zijn cliënten die:

  • in de thuissituatie of op een andere locatie onder de werking van de Wet Zorg en   Dwang vallen of daaronder dreigen te vallen op grond van onderzoeken en/of   bevindingen van andere   zorgprofessionals;
  • zich discriminerend of seksistisch gedragen ten opzichte van andere cliënten,   bezoekers of medewerkers;
  • claimend gedrag vertonen waardoor 1-op-1 begeleiding 24 uur per dag   noodzakelijk is;
  • te kampen hebben met agressieproblemen of lijden aan psychoses;

Onder de Wet Zorg en Dwang vallen OOK clienten die in de thuissituatie of in een andere zorglocatie (denk hierbij aan een verzorgings- of verpleeghuis) te maken hebben met onder anderen:

  • bedhekken als gevolg van een risico op vallen;
  • bedmatten, dwaaldetectie en dergelijke als gevolg van dwaalgedrag;
  • camera- of andersoortige elektronische vormen van toezicht ter voorkoming van   dwaal- of wegloopgedrag.